Unga Akademiker (UA) är ett samverkansprojekt mellan näringslivsbolagen i Tranås, Vetlanda och Värnamo. Att bygga en webbportal där matchningen mellan akademiker och företagen kunde ske var det första steget i det treåriga projektet. 

  • Visionen med denna webbportal var tydlig, det skulle vara en tilltalande och användarvänlig hemsida för besökaren, oavsett om denna var en akademiker eller ett företag. Arbetet började i att ge UA en egen grafisk profil. En identitet. Vi ville att UA skulle andas av nyfikenhet, ungdomlighet och nytänkande. Ett varumärke som tilltalade och attraherade både akademiker och företag, berättar Rebecca Ewens, projektledare för UA i Vetlanda. 

När det grafiska var på plats kunde de gå vidare till byggandet av själva hemsidan. 

  • Genom ett tätt samarbete med webbyrån förverkligades den matchningsportal som vi visualiserat oss ända sedan förstudien till Unga Akademiker sommaren 2021. Äntligen hade vi en plattform där näringslivet blev synliga för akademiker, som i sin tur fick lättare att hitta lämpliga arbetsplatser/praktikplatser i sin hemkommun hos företag som erbjöd arbetsuppgifter som matchade akademikernas studie- och intresseområden, fortsätter Rebecca Ewens. 

Webbportalen är unik i riket och finns i skrivande stund enbart i Tranås, Vetlanda och Värnamo. Dessa tre orter är pionjärer för vad som tros bli en plattform som kommer sprida sig till andra kommuner runtom i hela riket. 

  • Visionen är att Sveriges alla 290 kommuner som finnas med i projektet. Första målet har varit för de tre samverkanskommunerna att bygga plattformen, det är nu avklarat. Andra målet blir att få näringslivet och akademikerna att hitta till och använda sig av UA. Sprid därför gärna vidare denna webbsida så hjälps vi alla åt att bidra till ökad kompetens i våra kommuner, avslutar Rebecca Ewens.