I vår integritetspolicy berättar vi om hur vi hanterar personuppgifter och vilka personuppgifter vi samlar in här på ungaakademiker.se.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på ungaakademiker.se är:

Nuvab Näringslivsutveckling i Vetlanda AB
556316-2550
Älggatan 2B, 574 40 Vetlanda
Tel: 079 305 94 00

Värnamo Näringsliv AB
556556-5966
Jönköpingsvägen 15, 33134 Värnamo
Tel: 0370- 69 18 55

Tranås United AB
556685-0102
Storgatan 41, 573 32 Tranås
Tel: 0140-687 90

Personuppgiftsombud (DPO) är:

Cecilia Hjort Athler
073 510 61 09
cecilia@nuvab.se

Datainsamling

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär eller skickar e-post. Syftet med att vi sparar dina uppgifter är att kunna utföra den åtgärd som ni har önskat och vi sparar endast uppgifterna så länge de behövs för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig. Du måste aktivt ge ditt samtycke till insamlingen när du till exempel fyller i ett formulär på vår webbplats. Du kan i efterhand ta tillbaka ditt samtycke till insamlingen genom att kontakta oss, och få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att få dina uppgifter rättade om du tror att vi har felaktiga eller utdaterade uppgifter lagrade hos oss.

Vår webbplats fungerar även om du väljer att inte lämna några personuppgifter. Undantaget är om du vill registrera dig som akademiker eller som företag. I dessa fall lagrar vi dina personuppgifter för att kunna visa upp dem för potentiella arbetsgivare eller akademiker. Du kommer vid dessa insamlingar av data att behöva lämna ett aktivt medgivande till att vi lagrar dina uppgifter för detta syfte.

Delning av data till tredje part

Om du fyller i ett formulär på webbplatsen så kommer dina uppgifter att lagras i vår databas som finns hos Oderland Webbhotell AB (Orgnr: 556680-8746), Östra Hamngatan 50B, 41109 Göteborg. Syftet med lagringen är att våra registrerade företag/registrerade akademiker ska kunna kontakta dig/er.

I övrigt kommer inte dina personuppgifter att delas med någon tredje part eller användas till något annat syfte än vad de ursprungligen samlades in till utan att vi först inhämtar ett medgivande från dig. Det enda undantaget är om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till exempelvis polismyndigheten.

Hävningsrätt

Du kan när du vill ångra ditt medgivande till att vi lagrar dina personuppgifter. Du kan också begära rättelse av de uppgifter vi har om dig. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ungaakademiker.se. Du har även rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, hur vi har samlat in dem, vad vi använder dem till och vem vi har delat dem med. Du har rätt att göra detta en gång per år utan kostnad för dig.

Inbäddat innehåll

Ungaakademiker.se kan innehålla inbäddat innehåll från andra webbplatser (exempelvis videoklipp från Youtube). Inbäddat innehåll fungerar likadant som om du besöker den andra webbplatsen. Det innebär att dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet. Om du har ett konto och är inloggad på exempelvis Youtube kan även din interaktion med det inbäddade innehållet spåras.

Användning av kakor (cookies)

Kontakt

Om du har några frågor om hur vi arbetar med personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast via e-post, info@ungaakademiker.se

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy om lagrum eller andra förutsättningar förändras i framtiden.

Läs mer om dataskydd inom EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv