Genom vår plattform kan företag i våra samarbetskommuner hitta akademiker som för tillfället pluggar på annan ort och knyta kontakter med potentiella framtida medarbetare. På samma sätt kan akademiker hitta företag som är relevanta och skaffa sig värdefulla erfarenheter genom exempelvis en praktikplats, ett sommarjobb eller examensarbete.

Många ungdomar som studerar på högskola eller universitet har svårt att hitta ett sommarjobb som är relevant för det de pluggar till. Genom Unga Akademiker vill vi försöka ändra på det. I våra samarbetskommuner finns många företag som skriker efter kompetens och vår förstudie har visat att det finns ett stort intresse för att på ett tidigt stadie knyta kontakter med akademiker som efter studietiden kan bli aktuella för en anställning.

Projektet drivs av näringslivsbolagen i Tranås, Vetlanda och Värnamo kommun. Vår plattform är dock öppen och vi uppmanar fler kommuner att ansluta sig till tjänsten. På så vis kan vi erbjuda fler akademiker att skaffa sig bra erfarenheter och företag att på ett tidigt skede ta plats i våra unga akademikers medvetande och förbättra sitt rekryteringsunderlag för kvalificerade tjänster.

Hållbarhet – en nyckelfråga för framtiden

Vi tar hållbarhet, ur alla aspekter, på stort allvar och därför är det viktigt för oss att även våra anslutna företag gör det.

Vi ställer följande krav på alla företag som registrerar sig på Unga Akademiker:

  • Kollektivavtal
  • Ett dokumenterat värdegrundsarbete
  • Ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor

Projektet handlar även om att skapa en sund, diversifierad och långsiktigt hållbar arbetsmarknad i medlemskommunerna. Det gynnar det lokala näringslivet och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi vill tydliggöra för våra studerande att det finns kvalificerade jobb på hemmaplan och vi vill ge företagen en möjlighet att rekrytera medarbetare som har en lokal förankring. 

Unga Akademiker är finansierat av Tranås United, Vetlanda kommun, Värnamo kommun, Region Jönköpings län samt Sparbanksstiftelsen Alfa.