Under tidiga våren 2022 registrerade Ottilia sig på webbplatsen ungaakademiker.se och nu har hon fått jobb på sin praktikplats. 

Ottilia Andersson studerar sista året på Internationella Samhällsvetarprogrammet med inriktning Sociologi på Linnéuniversitetet i Växjö, men bor sedan en månad tillbaka i Värnamo. Det är även i Värnamo som Ottilia, genom sin registrering Ungaakademiker.se, har fått möjlighet att genomföra sin 15 veckor långa praktik. 

På ett företag i Värnamo behövde de en praktikant som ville skriva en rapport om företagets hållbarhetsarbete och Ottilia blev den perfekta matchningen. Hon har sedan hon började sin praktik i januari fått vara en del av den dagliga verksamheten på företaget såväl som att genomföra sitt egna arbete i form av framtagandet av rapporten. Den sista april gör Ottilia sin sista dag på praktiken för att därefter gå över till anställd på företaget i fråga. Hennes titel blir koordinator och hon kommer genomföra en mängda olika projekt och fortsätta driva hållbarhetsarbete på företaget framåt.